A500C 12 mm 22.03.2007

Сертификат на арматуру 12 мм. от 22.03.2007